Logo
  hakkımızda hizmetler uygulama alanları kütüphane iletişim
   
 
Ömrünü Tamamlamış Lastik Geri Kazanımı
Piroliz Tabanlı ÖTL Geri Kazanım ve Enerji Tesisi
Faydalı ömrünü tamamladığı belirlenerek araçtan sökülen orijinal veya kaplanmış, bir daha araç üzerinde lastik olarak kullanılamayacak durumda olan ve üretim esnasında ortaya çıkan ıskarta lastikler Ömrünü Tamamlamış Lastik olarak tanımlanır.
Türkiye’de yaklaşık 14 milyon araçtan yıllık ortalama 300.000 ton ömrünü tamamlamış lastik ortaya çıkmaktadır. Hâlihazırda %10’u işlenen bu atıklardan piroliz tabanlı teknolojiler ile elektrik üretmek mümkündür.
Piroliz tabanlı ÖTL Geri Kazanım ve Enerji Üretim Tesisi, ömrünü tamamlamış lastiklerin hammadde olarak kullanarak katma değeri yüksek yeni hammaddelere dönüştürülmesi sürecini gerçekleştirir. Piroliz tabanlı teknoloji ile çevre kirliliğinin önüne geçilmesine, enerji tasarrufuna, atık miktarının azalmasına ve ülke ekonomisine katkı sağlanmış olur.
Piroliz  tabanlı ÖTL geri kazanım ve enerji üretim akışı
Yıllık ÖTL işleme kapasitesi 10.000-120.000 ton olan tesis dört ana fonksiyon içerir; lastik hazırlama, pirolitik yağ üretimi, distilasyon ve karbon işleme. Ana ünitelerin dışında, prosesin oluşturduğu gazı ve dip yağını sistemde kullanılmak üzere saklayacak bir yağ ve gaz depolama sistemi mevcuttur.
Lastik Hazırlama
ÖTL'lerin yanak telleri çekilerek çıkartılır. Bu şekilde lastikler parçalanmaya hazırlanırlar. Bu lastikler konveyörle ilk parçalayıcıya verilirler. Parçalayıcıda en büyüğü 10 cm ebadına parçalanan lastikler Hammadde silosuna doldurulurlar.
 
Pirolitik Yağ Üretimi
Öğütülmüş lastik parçaları, kuvvetli vakum altında ısıtılırlar. Isı altında lastik molekülleri parçalanarak alifatik ve aromatik hidrokarbon moleküllerine dönüşürler ve en hafifinden başlayarak reaktörü terk ederler. Bu reaksiyon, reaktör içinde sadece katı karbon kalıncaya kadar sürdürülür. Ağır hidrokarbon fraksiyonları ayrı bir siloya gönderilirler veya kendi içinde ayrıştırılmak üzere distile edilirler.
 
Distilasyon (Opsiyonel)
Distilasyon sistemi, petrol rafinerilerinde kullanılan sistemin prosese uygun kapasitede boyutlandırılmış şeklidir. Lastik yağı kondensasyon öncesi istenilen sıcaklığa getirilerek verilir. Bu kolonda yağlar istenilen fraksiyonlara ayrılarak kolonun farklı noktalarından alınırlar.
Karbon Siyahı İşleme ve Tel Ayırma
Reaktördeki piroliz işleminin sonunda reaktör dibinde lastik içindeki teller ve karbon siyahı kalır. Manyetik ayırıcı ile içindeki teller ayrılır ve karbon, paketlenmek üzere karbon bunkerine doldurulur. Bu proses sonucu elde edilen çelik, satılmak üzere balyalanır.
 

 

Gaz Depolama
Proses sırasında oluşan gaz miktarı proses koşullarına bağlı olmakla beraber, daima kayda değer düzeydedir. Bu gaz temizlendikten sonra bir kısmı reaktörün ısıtılmasında kullanılır. Geriye kalanı ile ısı veya elektrik elde edilebilir.
 

 

Ürünler
Üretilen ürünlerin oranı, kullanılan ÖTL türü ve işletme parametrelerine yakından bağlıdır. Üretilen ürünlerin ortalama verimleri tabloda gösterilen gibidir.
Gerekli Olan Tesis Alanı
Tesis büyüklüğüne göre değişmekle birlikte;
  • 1.000 m2 lik üretim binasına
  • 2.000-3.000 m2 atık lastik depolama alanına
  • 250 m2 yağ ve gaz depolama alanına
  • 400 kVA büyüklüğünde bir trafoya ihtiyaç vardır.
Tesisin ortalama enerji harcaması 100-125 kWh arasındadır.
 
Marmore Piroliz Sistemi
Marmore Pirogazlaştırma
Marmore Code Sistemi
 
Temiz Kömür
Biyoetanol
Biyometanol
Enerji Tanımı